Tjänster

untitled

Storköksservice
Vi erbjuder service & reparationer av storköksutrustning.

Om olyckan är framme är vår akutservice aldrig långt borta!

Vi är auktoriserad servicepartner till de flesta marknadsledande tillverkarna inom storkök som t.ex Rational, Getinge, Wexiödisk, Hobart och erbjuder service i Borås med omnejd.


Öppettider

Vardagar 07:30-16:30Underhållsavtal

Genom att vi regelbundet underhåller Dina maskiner minimerar vi risken att dyrbara fel och följdfel uppstår. Skulle Du ändå få problem är vår akutservice aldrig långt borta, och som avtalskund betalar Du mindre om vi måste rycka ut.
Serviceavtal innebär att vi underhåller maskinparken enligt ett behovsanpassat program, till fast årspris. Uppstår det akuta fel, mellan servicetillfällena, åtgärdas detta till förmånliga villkor. Du kan planera verksamheten bättre och koncentrera dig på det Du kan bäst – vi sköter maskinerna.
Vi bedömer Dina maskiner utifrån teknik, ekonomi, ergonomi och miljö. Här är helhetssynen viktig. En maskin med dålig ergonomi är ofta också oekonomisk. Sådana maskiner bör bytas ut även om de är i gott tekniskt skick. Förslitningsskador är inte bara ett mänskligt problem utan också kostsamma för företaget.

untitled


Försäljning

Behöver du storköksutrustning? 

Som auktoriserad partner kan vi erbjuda de mest marknadsledande produkterna inom 

restaurang och storköksutrustning som t.ex Rational, Getinge, Hobart & Wexiödisk etc.


Vi erbjuder även finansiering, installation, underhåll och service av produkterna

Behöver du hjälp? Hör av dig till oss!


M5BL
diskmaskin-wexio-wd4-s-glas
rational-icombi-pro-20-11
677b8855-dc15-417f-a6d8-bf915ec8db3c

Adam Kohn

Finansiering

Leasing är i grunden en form av långtidshyra, där leasegivaren köper utrustningen och sedan överlåter hela nyttjanderätten till leasetagaren genom ett leasingavtal.

Vad kan leasas?
Lös egendom kan i de allra flesta fall leasas. Med lös egendom menas att den inte ingår i en fastighet eller som del i en annan utrustning.

Fördelar med leasing
Leasing är ett enkelt och förmånligt sätt att anskaffa en utrustning utan att binda kapital eller använda sina bankmässiga säkerheter, företaget låser därmed inte upp sitt kreditutrymme. Den leasade utrustningen utgör säkerheten för finansieringen och ofta krävs inte några kompletterande säkerheter. Leasingtiden, och därmed kostnaden för leasingen, anpassas bl a till utrustningens ekonomiska livslängd, vanligen är leasingtiden 3-5 år. Leasingavgiften är skattemässigt avdragsgill, dvs den dras som en kostnad. Leasingen påverkar endast resultaträkningen då utrustningen inte tas upp som en tillgång i balansräkningen. Budgeteringen och likviditetsplaneringen blir enkel då leasingtagaren i förväg känner till leasingavgiften för hela avtalstiden samt att finansieringen tryggas under hela leasingperioden.

Månadskostnad och restvärde
Månadskostnaden påverkas av utrustningens restvärde och leasingavtalets längd. Ett högre restvärde och en lång hyrestid ger en lägre månadskostnad - och tvärtom. Leasingen läggs upp så att objektets restvärde motsvarar marknadsvärdet. För att det inte ska bli för stort glapp mellan restvärde och marknadsvärde kan en förhöjd första leasingavgift läggas in.

finances
question-mark-money